karate-do club Icho

Inschrijvingen

Aansluiten

Vanaf de leeftijd van 6 jaar kan iedereen zich aansluiten bij onze club. We gaan er vanuit dat een kind graag komt trainen. Daarom mag hij de eerste vier trainingen gratis komen. Losse kledij volstaat voor deze proef periode , na kan u zelf of via de club een witte karate gi. aanschaffen.

We wijzen er u wel op dat gedurende deze periode het kind niet verzekerd is.

Na deze proefperiode krijgt u een aansluitingsformulier dat dient ingevuld te worden door een arts. ( enkel het eerste jaar)Na het terugbezorgen van dit formulier, het betalen van de jaarlijkse verzekering (35 euro) en het lesgeld(15jeugd 20 volwassenen euro/maand) kan u of uw kind meetrainen.

Lidgeld

Het lidgeld wordt 4-maandelijks betaald door een overschrijving De overschrijving wordt meegegeven bij het begin van het trimester.

Indien meerdere leden van een familie in de club trainen dan betaald het jongste lid 3 maand ivp 4 maand.

Welke voordelen zijn er verbonden aan je lidmaatschap?

  • Aansluiting bij SKIBF, SKIEF, SKIF
  • Wekelijks 3 maal trainen op aangepast niveau en groep
  • Gereduceerde inkom tijdens internationale stages
  • Gratis deelname aan wedstrijden
  • Gratis deelname aan speciale clubtrainingen, competitie- en gasttrainingen