Doelstellingen

Jeugdwerking

Binnen de jeugdwerking willen we voor onze toekomstige karateka een zo breed mogelijke basis leggen .Deze omvat zowel fysieke, motorische, technische als tactische vaardigheden voor kata (= stijloefening) en kumite (= gevecht).

Dit kan een begin vormen voor een eventuele competitie loopbaan. Verschillende van onze jeugd leden behaalden medailles en titels op internationale wedstrijden, wereld en Europese kampioenschappen. Met als hoogtepunt een wereldtitel en een bronzen medaille op het Wereldkampioenschap in 2009.

Competitie kan een middel zijn, maar is zeker geen doel bij de jeugd, karate-do doe je namelijk voor je eigen ontwikkeling en plezier. De aspecten plezier beleven en bijleren, nemen een belangrijke plaats in evenals inzet, discipline en respect voor medeleerlingen, ouders, doelstellingen en uitgangspunten.

a man and a woman in karate uniforms

De club zorgt voor een optimale begeleiding op sportief, pedagogisch en sociaal vlak. De leden krijgen een maximum aan mogelijkheden om zich te ontplooien tot een volwaardig lid in de groep. Er wordt getraind in groepen, ingedeeld volgens graad. De leden krijgen aangepaste begeleiding volgens hun kunnen.

Karate-do beoefenen op een kindvriendelijke manier, waarbij leer- en spelmomenten mekaar afwisselen, zonder daarbij afbreuk te doen aan de traditionele waarden van karate-do zoals inzet, doorzettingsvermogen, discipline, … De jongeren die wensen deel te nemen aan wedstrijden optimaal begeleiden door aangepaste competitietrainingen.

Richtlijnen voor leden

A. Trainingen en wedstrijden

Probeer steeds 5 minuten voor de training aanwezig te zijn zodat we op tijd kunnen starten. Wees steeds sportief t.o.v. partners/tegenstanders. Bij de beoefening van karate-do staat de vorming van een beter karakter steeds op de eerste plaats. Karate-do beoefenen we niet enkel in de club maar ook erbuiten geef je het goede voorbeeld. (vb. Rechtstaan in de bus voor oudere mensen). Vechten laten we over aan de dommeriken. Een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht. Bij onrechtmatig gebruik van karate-do technieken volgt een onmiddellijke verwijdering uit de club. Moedig elkaar aan tijdens de wedstrijden, samen staan we sterk.

B. Kledij

We trainen met een propere, witte karate gi. De nagels moeten kort gehouden worden en de haren verzorgd (lang haar in een staart). Uurwerken en sierraden laten we in de kleedkamer.

Organisatie

1. Trainingen

Wanneer je op de training, om welke reden dan ook te laat komt, kleed je dan zo snel mogelijk om. Wacht in seiza (geknielde zit) aan de rand van de dojo tot de senseï je de toelating geeft om deel te nemen aan de les.

2. De Stages

Jeugd stages
Jaarlijks organiseren we binnen de club 2 jeugdstages. Deze stages staan telkens in het teken van een bepaald thema. Zo leren de kinderen op een doorgedreven manier nieuwe vaardigheden aan. De stages staan open voor alle graden.

Verder richten we bij de aanvang van het seizoen een clubstage in waarbij we met z’n allen samen trainen (groot en klein) en zo leert iedereen elkaar wat beter kennen.

Federale stages
De federatie organiseert jaarlijks verschillende stage met zowel Japanse als Belgisch Sensei, meer info krijg je in onze nieuwsbrief.

3. De wedstrijden

Zoals reeds vermeld in de inleiding is dit geen must, maar het kan een extra stimulans zijn voor het kind. Daarom proberen we 1 x per jaar een clubwedstrijd in te richten. Zo kan het kind in een vertrouwde omgeving kennismaken met het wedstrijdaspect van karate-do. Verder zijn er jaarlijks verschillende wedstrijden waaraan wordt deelgenomen in clubverband. Info rond deze wedstrijden kan je in onze nieuwsbrief vinden.

4. Club activiteiten

Club-stage
We proberen elk jaar een weekend stage te organiseren voor de gehele club, zodat de volwassenen en de kinderen elkaar beter leren kennen en we een hechte clubfamilie vormen. In het verleden gingen we al naar Butgenbach, Blankenberge, Hofstade.

Oudertraining
Op het einde van het seizoen geven jullie kinderen les aan hun ouders. Zo draaien we de rollen eens om en worden zowel zij als jullie op een andere manier geconfronteerd met karate.

Spaghetti avond
Om stages, wedstrijddeelname, materiaal aan te kopen, organiseren we ons jaarlijks etentje. Dit vind plaats in januari of februari.Graag doen we beroep op jullie hulp om het tot een geslaagde avond te maken.

Wedstrijdvervoer
Dat je als ouder niet elk weekend naar zowel voetbal, basket, dans, toneel van zoon of dochterlief kan gaan, dat begrijpen we. Daarom vragen we aan de ouders van de kinderen die deelnemen om 1 X per seizoen te rijden. Dan blijft het leuk voor iedereen.

Wil je ons contacteren?

icho_sport@hotmail.com

Wanneer trainen we?

Trainingschema